Posts Tagged ‘Próchnica’

Dr Weston Price w poszukiwaniu zdrowia – napisy PL

Jedzenie ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie. Weston Price w latach 30-tych XX podróżował po świecie badając różne społeczności i plemiona. Odkrył w jaki sposób zachowanie zdrowia (w tym nieskazitelnie pięknego uśmiechu) zależy od diety składającej się z nieprzetworzonej żywności, dokumentując licznymi fotografiami piękne uzębienie.

Prymitywne społeczeństwa były świadome zależności między tym, co jedli, a ich własną reprodukcją, więc dla kobiet w ciąży sposób żywienia był starannie zaplanowany. Kiedy zastąpiono ich naturalną dietę komercyjną żywnością, można było zaobserwować nienaturalne ukształtowanie twarzy oraz podatność na pewne choroby.

Raymond Francis autor książki Pożegnaj się z chorobami zdefiniował tak choroby:
„Jest tylko jedna choroba: nieprawidłowo funkcjonujące komórki ciała i są dwie jej przyczyny: niedobory witamin, mikroelementów i enzymów niezbędnych do prawidłowego metabolizmu oraz zanieczyszczenie organizmu toksynami”

Fluor zdemaskowany w australijskiej TV w 2008 roku – napisy PL

„Więc mamy tutaj 1100 naukowców, mówiących, że zapoznali się
z literaturą naukową i że istnieje problem. Reakcją drugiej strony na te słowa powinien być bardzo dokładny przegląd tych raportów oraz naukowe ich wyjaśnienie.
Ale nie otrzymaliśmy takiej reakcji. Jedynie, czego się doczekaliśmy, to kontynuacja tej propagandy i uproszczonego PR, że fluor test bezpieczny i skuteczny, bezpieczny i skuteczny, bezpieczny i skuteczny.
Oczekują się, że wszyscy im uwierzą bo osoby, które to wciąż powtarzają mają na sobie biały fartuch.” – Dr. Paul Connett

W USA przyznają, że dodawanie fluoru do wody uszkadza zęby i jest to wielki eksperyment 

Czy fluor w wodzie pitnej w Wielkiej Brytanii jest bezpieczny? [napisy PL] 

Dymiące zęby = trujący gaz – napisy PL

Dzieci, które potrafią wydalać rtęci mają jej mniejszy poziom w moczu i krwi.
Ma to oznaczać, że nie są narażone, a tak naprawdę są najbardziej podatne.
Sugeruję naukowcom, by wrócili do badań z Seszeli, które dotyczą rtęci u dzieci, jedzących ryby.
Niech spojrzą na badania z Wysp Owczych, które też dotyczą dzieci jedzących ryby i walenie.
Okaże się, że dzieci o niskim poziomie rtęci we włosach i krwi, najbardziej ucierpiały.
Natomiast dzieci z najwyższym poziomem rtęci we włosach i krwi, ucierpiały najmniej.
Oznacza to, że dzieci, które skutecznie wydalają rtęć, czują się lepiej i nie chorują.
Natomiast dzieci, które nie mogą jej wydalić mają problemy zdrowotne i neurologiczne.

http://iaomt.org/mercury-autism-susceptible-children/

The EWG study finds that autistic children have a common weakened ability to protect themselves from the effects of small amounts of toxic metals in their bodies. This trait appears as a severe deficit of active glutathione in autistic children when compared to healthy children. Glutathione is a potent antioxidant that is the body’s most important tool for detoxifying and excreting toxic metals.
—–
Badania EWG stwierdzają, że dzieci z autyzmem mają wspólny czynnik jakim jest osłabiona zdolność do ochrony przed skutkami niewielkich ilości toksycznych metali w ich ciałach. Cecha ta pojawia się jako poważny deficyt aktywnego glutationu u dzieci autystycznych w porównaniu do dzieci zdrowych. Glutation jest silnym przeciwutleniaczem, który jest najważniejszym narzędziem organizmu w odtruwaniu i wydalaniu toksycznych metali.

Zobacz na:
Analiza pierwiastkowa włosów
https://bladymamut.wordpress.com/2015/02/04/analiza-pierwiastkowa-wlosow/

Rtęć uwstecznia – napisy PL

Leczenie próchnicy i ubytków – Ramiel Nagel (lektor PL Ivona)

 

Ramiel Nagel o próchnicy, ubytkach i zdrowiu zębów.
http://www.curetoothdecay.com/

Ramiel Nagel o próchnicy, ubytkach i zdrowiu zębów.
http://www.curetoothdecay.com/