Posts Tagged ‘Dentysta’

Dymiące zęby = trujący gaz – napisy PL

Dzieci, które potrafią wydalać rtęci mają jej mniejszy poziom w moczu i krwi.
Ma to oznaczać, że nie są narażone, a tak naprawdę są najbardziej podatne.
Sugeruję naukowcom, by wrócili do badań z Seszeli, które dotyczą rtęci u dzieci, jedzących ryby.
Niech spojrzą na badania z Wysp Owczych, które też dotyczą dzieci jedzących ryby i walenie.
Okaże się, że dzieci o niskim poziomie rtęci we włosach i krwi, najbardziej ucierpiały.
Natomiast dzieci z najwyższym poziomem rtęci we włosach i krwi, ucierpiały najmniej.
Oznacza to, że dzieci, które skutecznie wydalają rtęć, czują się lepiej i nie chorują.
Natomiast dzieci, które nie mogą jej wydalić mają problemy zdrowotne i neurologiczne.

http://iaomt.org/mercury-autism-susceptible-children/

The EWG study finds that autistic children have a common weakened ability to protect themselves from the effects of small amounts of toxic metals in their bodies. This trait appears as a severe deficit of active glutathione in autistic children when compared to healthy children. Glutathione is a potent antioxidant that is the body’s most important tool for detoxifying and excreting toxic metals.
—–
Badania EWG stwierdzają, że dzieci z autyzmem mają wspólny czynnik jakim jest osłabiona zdolność do ochrony przed skutkami niewielkich ilości toksycznych metali w ich ciałach. Cecha ta pojawia się jako poważny deficyt aktywnego glutationu u dzieci autystycznych w porównaniu do dzieci zdrowych. Glutation jest silnym przeciwutleniaczem, który jest najważniejszym narzędziem organizmu w odtruwaniu i wydalaniu toksycznych metali.

Zobacz na:
Analiza pierwiastkowa włosów
https://bladymamut.wordpress.com/2015/02/04/analiza-pierwiastkowa-wlosow/

Niebezpieczeństwo amalgamatów dentystycznych – napisy PL

Rtęć uwstecznia – napisy PL