Szczepienia

Lubie promować nienawiśćSzczepionka i gwarancja

KoincydencjaRegulowanie płodności

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9459278

Riboflavin carrier protein (RCP) is obligatorily involved in yolk deposition of the vitamin, riboflavin, in the developing oocyte of the hen. The production of this protein is inducible by oestrogen. It is evolutionarily conserved in terms of its physicochemical, immunological and functional characteristics. It is the prime mediator of vitamin supply to the developing fetus in mammals, including primates.

http://www.whale.to/vaccines/smallpox20.html

Ospa

DTaP - Tripedia - ulotka szczepionki

DTaP-Tripedia-ulotka-szczepionki[całość].pdf
https://mega.co.nz/#!tR5nEbQS!puKmJ-pGRaENbdQHoPE-SE-4AjJoetNScfw77vTGxko

Utajniony dokument sprzed 2 lat obrazuje fakty na temat bezpieczeństwa szczepień

Włoski sąd ujawnił treść uprzednio utajnionego dokumentu, który potwierdza, że szczepionki są przyczyną zgonu, oraz że firmy szczepionkowe pragną ukryć te fakty.

Opublikowany na stronie internetowej amerykańskiej National Library of Medicine (NLM), raport złożony z 1271 stronic brytyjskiej firmy GlaxoSmithKline ujawnia, że niektóre szczepionki podawane dzieciom są znane jako przyczyna nagłego zgonu, ale firma zdecydowała utajnić te fakty, a potem ukrywała to w oficjalnych raportach o bezpieczeństwie swoich produktów.

Dokument ujawniony przed sądem konkretnie odnosi się do szczepionki Infanrix Hexa (połączone szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zdezaktywowana polio i haemophilus influenza typu B) wytworzonej przez GSK, a także szczepionki Prevenar 13 produkcji Pfizer oraz kilku innych szczepionek.

W przeciwieństwie do spreparowanych danych przedstawionych przez GSK, ten dokument wyjawia, że dziesiątki nagłych przypadków śmierci po szczepieniu było bezpośrednio pozwiązanych z przyjęciem szczepienia. Natomiast GSK oficjalnie utrzymuje, że brak jest związku między szczepieniem Infanrix Hexa a przypadkami zgonów, mimo że opiera się w swym oświadczeniu na tych samych danych.

Diabeł tkwi w szczegółach, i w tym przypadku GSK rozmydla i maskuje fakty poprzez taktykę pozbierania w jedną grupę większości zgonów, które wystąpiły w ciągu 10 dni po szczepieniu wraz z nieliczną grupą tych, jakie miały miejsce po 10 dniach od przyjęcia szczepienia. W ten sposób gigant farmaceutyczny próbuje sprawić wrażenie, że przypadki nagłych zgonów rozkładają się w znacznie dłuższym okresie niż ma to miejsce w rzeczywistości. Ma to ich zdaniem służyć za dowód, że szczepionka nie była przyczyną nagłej śmierci.

Tabela 36 raportu GSK na temat Klinicznego Bezpieczeństwa Biologicznego oraz Farmakoterapii do władz nadzoru pokazuje, że prawie wszystkie spośród 67 zgłoszonych przypadków zgonu po podaniu szczepionki Infanrix hexa wystąpiły w ciągu pierwszych 10 dni. Tylko dwa zgłoszone przypadki nastąpiły po upływie 10 dni. Jednak GSK pozbierał je wszystkie razem do jednej grupy twierdząc, że do zgonów dochodziło sporadycznie w okresie 20 dni, oraz że były to zdarzenia przypadkowe.

(…)

90% zgonów nastąpiło w ciągu pięciu dni po szczepieniu

Gdy bliżej przyjrzeć się tabelom danych, które GSK celowo ukryło przed publicznym wglądem, można odkryć inny jeszcze bardziej szokujący fakt – zdecydowana większość nagłych zgonów miała miejsce w ciągu pięciu dni od podania szczepionki Infanrix Hexa.

Dokładnie 90% zgonów, 60 przypadków, miało miejsce w ciągu pięciu dni od przyjęcia szczepienia, a w tym 75% zgonów nastąpiło w ciągu trzech dni.

„Fakt grupowania się zgonów w okresie po przyjęciu szczepienia wykazuje związek między szczepieniem a przypadkiem nagłych zgonów”, relacjonuje Child Safety First. „To wskazuje na fakt, że to nie jest dziełem przypadku, ponieważ w przeciwnym razie przypadki śmierci rozkładałyby się proporcjonalnie w całym badanym okresie 20 dni. Zamiast pokazać fakty obrazujące wszystkie przypadki zgonu każdego dnia, GSK dokonało kamuflażu tych faktów wrzucając przypadki zgonów powiązanych ze szczepieniami do jednej zbiorczej kategorii”.

(…)

Gdyby firmom farmaceutycznym i szczepionkowym naprawdę chodziło o pomoc ludziom, to skupiłyby wysiłki na rozwijaniu metod leczenia chorób, finansowałyby badania skutecznych terapii zdrowotnych.

Jednym z największych problemów z programami szczepień, które starają się zaszczepić wszystkie dzieci przed chorobami zakaźnymi, jakie mogą, ale wcale nie muszą się pojawić, jest to, że najsłabsze dzieci zawsze kończą w ten sam sposób – przechodzą niepotrzebne cierpienie, a często umierają. Lepszym rozwiązaniem, przynajmniej z humanitarnego punktu widzenia, byłoby opracowanie skutecznych metod leczenia tych chorób, aby dzieci, które są nim poddawane były wyłącznie leczone. Tymczasem cała filozofia Big Pharmy to tzw. „zapobiegawcze leczenie” każdego, zarówno zdrowego, jak i chorego, za pomocą szczepionek.

Takie winno być spodziewane i właściwe podejście, gdyby zachodnia medycyna naprawdę miała wyłącznie na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i promocję zdrowia publicznego. Ale smutna prawda jest taka, że zdrowie publiczne nie jest priorytetem – to wyłącznie zyski są priorytetem (jak również eugenika w czystej postaci). Szczepionki to kompletnie gra w zgadywanie, ponieważ nikt nigdy nie może naprawdę wiedzieć, jak konkretna osoba zareaguje na zastrzyk.

„Nie opracowano żadnej skutecznej metody leczenia podstawowych znanych od dawna chorób dziecięcych”, wyjaśnia Child Health Safety. „To skandal naukowy XXI wieku. Gdyby były opracowane takie skuteczne terapie, nie byłoby potrzeby stosowania szczepionek”.

Dokładnie z tego powodu przemysł leków i szczepionek nadal pozoruje zabawę w medycynę zamiast faktycznie zająć się produkcją skutecznego lekarstwa. Szczepionki są głównym źródłem zysków przemysłu farmaceutycznego, które opłaca rząd z podatków ukradzionych podatnikom. Zyski te biorą się z tak zwanych szczepionek „na wszelki wypadek”, z których wiele nigdy nawet nie jest wdrażana do produkcji.

„Wykształceni rodzice mogą albo trzymać swoje dzieci z dala od niebezpieczeństwa albo nadal tkwić w jednym z największych i najgorszych oszustw w historii, że szczepionki – pełne metali ciężkich, chorób wirusowych, mykoplazmy, materiału kałowego, fragmentów DNA innych gatunków, formaldehydu , polysorbate 80 (środek do sterylizacji) – to cud nowoczesnej medycyny „, napisał Andrew Baker na NSNBC.me.

Tłumaczenie: Pluszowy Miś

Źródło: http://www.naturalnews.com/048430_vaccines_sudden_death_Big_Pharma.html
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/utajniony-dokument-sprzed-2-lat-obrazuje-fakty-na-temat-bezpieczenstwa-szczepien-2015-02

Komentarze
 1. bladymamut pisze:

  U ludzi występują różnego rodzaje motywacje, niektóre z nich to ekonomiczne, ideologiczne i poznawcze. Ktoś u kogo dominują motywacje poznawcze dąży do poznania prawdy obiektywnej. Ktoś u kogo dominują motywację ideologiczne będzie dopasowywał fakty do swojej ideologi i odrzucał wszystko co do niej nie pasuje. A ktoś u kogo dominują motywację ekonomiczne będą interesowały go fakty dzięki którym będzie mógł odnieść korzyści ekonomiczne, a odrzuci wszystko co takich korzyści nie przyniesie lub może zagrozić takich korzyściom.
  Żeby wchodzić w tematykę nauki, badań naukowych i podpierania się tymi badaniami, dobrze było by wiedzieć czym jest nauka, badania naukowe i empiryczne oraz czym zajmuje się naukowiec, który dąży do poznania prawdy obiektywnej. Myślę, że słowa Mariana Mazura dobrze ilustrują to co kryje się pod słowem naukowiec:
  „Naukowców interesuje rzeczywistość, jaka jest. Doktrynerów interesuje rzeczywistość, jaka powinna być.
  Naukowcy chcą, żeby ich poglądy pasowały do rzeczywistości. Doktrynerzy chcą, żeby rzeczywistość pasowała do ich poglądów.
  Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami naukowiec odrzuca poglądy. Stwierdziwszy niezgodność między poglądami, a dowodami doktryner odrzuca dowody.
  Naukowiec uważa naukę za zawód, do której czuję on zamiłowanie. Doktryner uważa doktrynę za misję, do której czuje on posłannictwo.
  Naukowiec szuka „prawdy” i martwi się trudnościami w jej znajdowaniu. Doktryner zna „prawdę” i cieszy się jej zupełnością.
  Naukowiec ma mnóstwo wątpliwości, czy jest „prawdą” to, co mówi nauka. Doktryner nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest „prawdą” to, co mówi doktryna.
  Naukowiec uważa to, co mówi nauka za bardzo nietrwałe. Doktryner uważa to, co mówi doktryna, za wieczne.
  Naukowcy dążą do uwydatniania różnic między nauką a doktryną. Doktrynerzy dążą do zacierania różnic między nauką a doktryną.
  Naukowiec nie chce, żeby mu przypisywano doktrynerstwo. Doktryner chce, żeby mu przypisywano naukowość.
  Naukowiec unika nawet pozorów doktrynerstwa. Doktryner zabiega choćby o pozory naukowości.
  Naukowiec stara się obalać poglądy istniejące w nauce. Doktryner stara się przeciwdziałać obalaniu poglądów istniejących w doktrynie.
  Naukowiec uważa twórcę nowych poglądów za nowatora. Doktryner uważa twórcę odmiennych idei za wroga.
  Naukowiec uważa za postęp, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w nauce. Doktryner uważa za zdrajcę, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w doktrynie.
  Naukowiec uważa, że jeżeli coś nie jest nowe, to nie jest wartościowe dla nauki, a wobec tego nie zasługuje na zainteresowanie. Doktryner uważa, że jeżeli coś jest nowe, to jest szkodliwe dla doktryny, a wobec tego zasługuje na potępienie.
  Naukowcy są dumni z tego, że w nauce w ciągu tak krótkiego czasu tak wiele się zmieniło. Doktrynerzy są dumni z tego, że w doktrynie w ciągu tak długiego czasu nic się nie zmieniło.”

 2. gea pisze:

  „Nie opracowano żadnej skutecznej metody leczenia podstawowych znanych od dawna chorób dziecięcych”, wyjaśnia Child Health Safety. „To skandal naukowy XXI wieku. Gdyby były opracowane takie skuteczne terapie, nie byłoby potrzeby stosowania szczepionek”.

  Nie opracowano metody „leczenia” ponieważ medycyna konwencjonalna opiera się na XIX wiecznej teorii zarazka, którą wykoncypował oszust Ludwik Pasteur.
  Mimo, że przeszło 30 lat temu został opracowany nowy paradygmat medyczny, oparty na embriologii, ontologii, histologii, jest on z premedytacją ukrywany. Jego twórca – dr Ryke Geerd Hamer był wielokrotnie więziony i musi się teraz ukrywać.
  KAŻDY może sprawdzić ( i powinien) prawdziwość biologicznych 5 praw Natury. Ponieważ prawa te dotyczą funkcjonowania życia organicznego na Ziemi. Tak jak prawa fizyczne czy chemiczne. Biologię uważam za królową nauk. Osobiście, wielokrotnie zweryfikowałam prawdziwość 5 praw Natury. Także na traumatycznych przeżyciach dotyczących zdrowia mojej rodziny, przyjaciół i znajomych.
  Dzieci jako najbardziej delikatne, wrażliwe organizmy cierpią z powodu sytuacji konfliktowych. które je dotykają. Szczepienia są jednym z najbardziej niegodziwych, kryminalnych przestępstw, jakie na tych bezbronnych istotach są dokonywane w majestacie zwyrodniałej medycyny
  Każdy kto logicznie myśli powinien zapoznać się z .definicjami. Zacząć od definicji wirusa.
  I już na samym wstępie nie ma jednolitej definicji- są dwie. W jednej wirus jest skomplikowany, w O to znaczy? Że w XXI wieku NIE MOŻNA PODAĆ DEFINICJI WIRUSA.
  Za wikipedią:.
  „Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.

  Według definicji Andrégo Lwoffa, wirus to „zakaźny, potencjalnie patogenny nukleoproteid, istniejący tylko pod postacią jednego kwasu nukleinowego, który reprodukuje materiał genetyczny. Jest niezdolny do podziałów poza komórką i zazwyczaj nie posiada enzymów (a zatem nie wykazuje metabolizmu)”.”

  Dlaczego nie można podać definicji wirusa? Bo wirusów NIE MA
  .https://www.youtube.com/watch?v=hGN_9vEUo3k

 3. gea pisze:

  Dwie definicje wirusa – wykluczające się. Bo jedna podaje, że wirus jest skomplikowaną cząsteczką a druga- ze jest jednym kwasem nukleinowym.

 4. […] prawnej Repozytorium Pism i Argumentów – o szczepieniach i dla rodziców WyBudzeni Szczepienia BladyMamut Szczepienie Szczepionkowe ludobójstwo DEKLARACJA WARSZAWSKA – „Karta wolności wyboru w […]

Odpowiedz na gea Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s