Stop NOP

Wrzucam tutaj niektóre komunikaty związane ze szczepieniami ze strony Stop NOP i innych

Ulotki i skład szczepionek http://www.stopnop.pl/szczepionki/75-ulotki-i-sklad-szczepionek
Wyszukiwarka ulotek i charakterystyk http://www.urpl.gov.pl/drugs

Fragment książki rosyjskiego lekarza, która wkrótce zostanie wydana Polsce: „Na uwagę zasługuje też inna obserwacja. Zazwyczaj mówi się nam, że szczepionka to niejako mała, niemal niezauważalna choroba przebyta bez widocznych i odczuwalnych skutków dla organizmu, podczas gdy prawdziwa choroba może mieć katastrofalne konsekwencje. I dlatego radzi się nam wybrać tę małą chorobę. Nie będę teraz przytaczać nieskończonej ilości obserwacji ciężkich chorób i zgonów po szczepionkach, lecz powołam się jedynie na badania laboratoryjne witaminy A, o której teraz mówimy. W dwóch grupach ludzi – zaszczepionych monoszczepionką przeciw odrze i szczepionką MMR zbadano poziom witaminy A. U obu grup gwałtownie spadł on w 9–14 dniu po szczepieniu. W grupie zaszczepionych MMR zaczął wzrastać po 30–42 dniach (Yabin S.S., The effect of live measles vaccines on serum vitamin A levels in healthy children w: „Acta paediatrica Japonica”, 1998 Aug; 40, s. 345–349).
Dalszy los witaminy zarówno w grupie, która otrzymała monoszczepionkę, jak i w grupie zaszczepionej MMR (czy wrócił w ogóle do poprzedniego poziomu, a jeśli tak, to w jakim czasie) jest nieznany – badanie nie miało na celu ustalenie tego faktu. Innymi słowy – szczepionka prowadzi do wyczerpania zapasów witaminy A, tak potrzebnej ludzkiemu organizmowi. Obserwację tę potwierdza inne badanie dokonane przez japoński zespół autorów: przez rok (tyle trwał eksperyment) u dzieci zaszczepionych na odrę nie mógł powrócić wyjściowy poziom interferonu – substancji odpowiadającej za naszą odporność nie tylko na choroby infekcyjne, lecz również nowotworowe (Nakayama et al., Long-term regulation of interferon production by lymphocytes from children inoculated with live measles virus vaccine w: 7 „Journal of Infectious Diseases”, 1988 Dec; 158(6), s.1386–1390).
Czy można więc dziwić się wypowiedziom rodziców, którzy twierdzą, że od momentu zaszczepienia dziecko już nigdy nie było zdrowe?”
Aleksander Kotok, „Bezlitosna immunizacja. Prawda o szczepionkach.”

—-

Mleko mamy chroni przed chorobami i powikłaniami chorób dzięki odporności biernej przekazywanej dziecku.
1) „Zarówno w siarze, jak i w pokarmie dojrzałym znajdują się przeciwciała wszystkich klas, w tym także wydzielnicze IgA, oraz liczne komórki układu odpornościowego, takie jak neutrofile, makrofagi czy limfocyty T i B. Komórki fagocytujące, znajdujące się w pokarmie kobiecym, wydzielają liczne substancje działające bakteriobójczo bądź bakteriostatycznie. Należą do nich między innymi lizozym, laktoferyna, a także składowe dopełniacza C3 i C4. Z kolei większość przeciwciał znajdujących się w pokarmie naturalnym wytwarzana jest w komórkach plazmatycznych, zlokalizowanych w gruczole sutkowym, które powstają z limfocytów B stymulowanych przez antygeny wirusowe czy bakteryjne, obecne w przewodzie pokarmowym matki. W ten sposób noworodek otrzymuje przeciwciała skierowane przeciw drobnoustrojom znajdującym się w otoczeniu matki, które stanowi także jego środowisko. Mniejsza podatność na zakażenia w pierwszych tygodniach życia u dzieci karmionych pokarmem naturalnym została opisana przez wielu autorów.
Stan odporności noworodka jest wypadkową, która pozwala z jednej strony na przebywanie w obcym antygenowo środowisku wewnątrzmacicznym, a z drugiej przygotowuje do przebiegającego w sposób gwałtowny kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym po urodzeniu. Jeżeli stan zdrowia matki w czasie rozwijającej się ciąży nie odbiega od normy, czas trwania ciąży oraz sposób jej ukończenia są prawidłowe, zaś noworodek otrzymuje po urodzeniu pokarm naturalny, to pomimo pewnych odrębności w układzie immunologicznym zabezpieczenie dziecka przed zakażeniem w tym okresie życia wydaje się wystarczające. Jeżeli jednak jedno z tych ogniw jest nieprawidłowe, zarówno narażenie na infekcję, jak i zagrożenie w trakcie jej przebiegu gwałtownie wzrastają.”
Źródło: Podręcznik neonatologii

Click to access podręcznik_neonatologia%20_karmienie_piersia.pdf

2) „Przeciwciała przeciwbakteryjne zawarte w ludzkim mleku:
– wydzielnicze IgA wykazujące działanie przeciwko: E. coli (również przeciw pilusom, antygenom otoczkowym, CF1), enteropatogennym szczepom C. tetani, C. diphtheriae, K. pneumoniae, S. pyogenes, S. mutans, S. sanguins, S. mitis, S. agalactiae [paciorkowce grupy B ], S. salvarius, S. pneumoniae (również przeciw otoczkom polisacharydowym), C. burnetti, H. influenzae, H. pylori, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei, C. jejuni, N. meningitidis, B. pertussis, S. dysenteriae, C. trachomatis, Salmonella (6 grup), S. minnesota, P. aeruginosa, L. innocua, Campylobacter flagelin, Y. enterocolitica, plazmidowi wirulencji S. flexneri, toksynie C. diphtheriae, enterotoksynie E. coli, enterotoksynie V. cholerae, toksynie C. difficile, otoczce H. influenzae, enterotoksynie F S. aureus, Candida albicans*, Mycoplasma pneumoniae;
– IgG wykazujące działanie przeciwko: E. coli, B. pertussis, H. influenzae typu b, S. pneumoniae, S. agalactiae, N. meningitidis, 14 otoczkom polisacharydowym pneumokoka, lipopolisacharydowi V. cholerae, plazmidowi S. flexneri, również jako główna opsonina dla S. aureus;
– IgM wykazujące działanie przeciwko: lipopolisacharyd V. cholerae, E. coli, S. flexneri;
– IgD wykazujące działanie przeciwko: E. coli.”
J. Szczapa. Podstawy neonatologii.

3) Postępy neonatologii „Komórki mleka kobiecego” http://www.neonatologia.org.pl/index.php?okno=7&art_type=3&id=262 „Mleko ludzkie nie tylko stanowi znakomite naturalne źródło składników odżywczych dla noworodka i niemowlęcia, lecz także zawiera różnorodne czynniki protekcyjne, które dostarczają mu biernej i czynnej ochrony. W większości prac mleko ludzkie przedstawiane jest jako źródło biernej immunizacji noworodka dzięki temu, że zawiera liczne składniki ochronne, takie jak: przeciwciała, czynniki wzrostu, cytokiny i specyficzne komórki układu immunologicznego. Ostatnio wykazano, że mleko wpływa na niedojrzały układ immunologiczny noworodka. Karmienie piersią chroni niemowlę przed chorobami infekcyjnymi, jak również wzmacnia rozwój jego układu immunologicznego. W artykule zostały omówione komórkowe składniki mleka ludzkiego wspierające rozwój układu immunologicznego dzieci karmionych piersią.”

4) Lista niektórych czynników przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwpasożytniczych w mleku kobiecym: http://www.latrobe.edu.au/microbiology/research/specialisations/human-milk

5) Porównanie składu mleka mamy i sztucznej mieszanki mlecznej:

Click to access whatsinbreastmilkposter.pdf

6) Wiedza o laktacji http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=44&lang=pl

„Skutki żywienia niemowląt i dzieci w sposób sztuczny i mieszany
Zdrowotne skutki żywienia sztucznego dla zdrowia i rozwoju dziecka:
1) Bezpośrednie wg AAP [1] i ESPGHAN[14]: zwiększenie zachorowalności na bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, biegunki, infekcyjne zapalenia dróg oddechowych, martwicze zapalenie jelit, zapalenia ucha środkowego, zakażenia układu moczowego, późną posocznicę u wcześniaków, wyższe ryzyko bakteriemii, wyższe ryzyko zespołu nagłego zgonu niemowląt (SIDS).
2) Długoterminowe wg AAP [1] i ESPGHAN[14]: wyższe ryzyko nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 1 i typu 2, zwiększenie ryzyka występowania niektórych typów nowotworów: chłoniaka nieziarniczego, ziarnicy złośliwej, białaczki limfatycznej i szpikowej, raka piersi w okresie premenopauzalnym, choroby Crohna, astmy.

Skutki stosowania karmienia mieszanego zamiast wyłącznego karmienia piersią:
1) Karmienie mieszane nie pozwala dziecku uzyskać takiej ochrony przed patogenami jak wyłączne karmienie piersią i zwiększa jego podatność na zakażenia [2]
2) Zwiększona zachorowalność na choroby układu oddechowego i pokarmowego [15], więcej zakażeń układu moczowego [16], zwiększenie ryzyka SIDS [17]
3) Oddziaływanie długoterminowe karmienia mieszanego: wyższe ryzyko zachorowania na astmę [18], wyższe ryzyko nadwagi i otyłości [19], większe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 [20], wyższa zapadalność na ostre białaczki [21].

Skutki wprowadzania żywności uzupełniającej bez osłony mleka matki:
Brak kontynuowania karmienia piersią przez 2-3 miesiące po wprowadzeniu żywności uzupełniającej wiąże się ze zwiększeniem zachorowalności na celiakię i cukrzycę typu 1 [14].

Ryzyko związane z rozwojem psychicznym dzieci karmionych sztucznie:
1)Rozwój poznawczy przebiega nieco słabiej, niż u dzieci karmionych piersią [1], słabsze są wskaźniki rozwoju psychomotorycznego [22], niższy iloraz inteligencji [1, 23,24]
2)W przeprowadzonych w 2010 roku badaniach pilotażowych w województwie pomorskim, aż 20% kobiet wykazywało podwyższony poziom depresyjności w pierwszych miesiącach po porodzie [25]. Karmienie piersią podczas depresji poporodowej ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia psychicznego dziecka – zmniejsza negatywne działanie matczynej depresji na relację między matką i dzieckiem [26].

Skutki rezygnacji z karmienia piersią dla zdrowia matki[2]
Wśród kobiet nie karmiących piersią odnotowuje się: wyższe ryzyko zachorowania na raka sutka i jajnika [1], wyższe ryzyko raka piersi [27], zwiększenie częstotliwości występowania nadciśnienia, cukrzycy, hiperlipidemii i chorób układu krążenia [28], wyższy poziom depresyjności w pierwszych miesiącach po porodzie [29,30].”

Źródło i bibliografia: „Wspieranie i propagowanie karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska” dla gminy Gdańsk http://www.gdansk.pl/plik,50261.html

Porównanie składu mleka mamy i sztucznego.pdf [ANG]

Mikrobiom
Ciekawą obserwację przedstawili Biesbroek i wsp. obserwujący zmiany w składzie mikrobiomu niemowląt zaszczepionych skonjungowaną siedmiowalentną szczepionką przeciwko pneumokokom. Okazało się, że po 12 miesiącach od szczepienia, w mikrobiomie dzieci zaszczepionych (n = 97) zmniejszył się udział szczepów pneumokoków o te zawarte w szczepionce, natomiast zwiększył się udział szczepu Haemophilus, w porównaniu z nieszczepionymi (n = 101). Zmiany te utrzymywały się do 24 miesięcy po szczepieniu, nie były już jednak tak silnie wyrażone. Badania te zwracają uwagę na fakt, że wszelkie interwencje medyczne mogą zaburzyć chwiejną równowagę mikrobiomu człowieka.

D. Górecka, E. Puścińska. Mikrobiom układu oddechowego, Pneumonol. Alergol. Pol. 2014; 82: 481–48.
Mikrobiom układu oddechowego

Biesbroek G., Wang X., Keijser B.J. i wsp. Seven-valent pneumococcal conjugate vaccine and nasopharyngeal microbiota in healthy children. Emerg. Infect. Dis. 2014; 20: 201−210.
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-1220_article

————-

Dr Robert Mendelsohn

Komentarze
 1. bladymamut pisze:

  Tak jak każdy lek, jak każda interwencja medyczna, niesie za sobą ryzyko, więc kto może prawnie przymuszać do tej interwencji, nie biorąc za nią odpowiedzialność .
  „Obie 3.5 miesięczne dziewczynki otrzymały doustną szczepionkę przeciw Polio, Dtp, Wzw B oraz paracetamol (gorączkowały). Śledztwo w miejscu śmierci, dochodzenie sądowe, ocena rodzicielska, makroskopowe i mikroskopowe wyniki autopsji oraz analizy toksykologiczne nie dały żadnej konkretnej przyczyny śmierci. Bliźniaczki
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17654772
  Niniejszym zawiadamiamy o przypadku 3-miesięcznej dziewczynki, która nagle i niespodziewanie umiera wkrótce po podaniu szczepienia sześciowartościowego. Przypadek ten oferuje unikalny wgląd w ewentualną rolę szczepionki sześciowartościowej. Każdy przypadek nagłej i niespodziewanej śmierci występujący, zwłaszcza zaraz po szczepieniu, należy zawsze poddać pełnej sekcji zwłok. (badania zgodne z naszymi wytycznymi)
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231176
  Śmiertelny przypadek 3-miesięcznej dziewczynki, która zmarła w ciągu 24 godzin od szczepienia szczepionką sześciowartościową – dziecko zadusiło się ! (ostry obrzęk płuc, ostra rozedma płuc)
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538957

Odpowiedz na bladymamut Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s